MAPELASTIC
Опаковка:Торби по 24 кг + варели по 8 кг.
Описание: Двукомпонентен, еластичен разтвор на циментова основа за защита и хидроизолация на бетонни повърхности, плувни басейни и балкони.